Online-dienst ‘My syndicus’

          (beschikbaar 24 uur op 24 – 7 dagen op 7) Via ‘My syndicus’ hebt u toegang tot uw dossier om het beheer van uw mede-eigendom op te volgen; toegang tot uw persoonlijke gegevens; (stand van uw kostenafrekening, provisie-opvragingen, algemeen overzicht van uw betalingen…) toegang tot de gegevens van uw gebouw; (oproepingen, verslagen van algemene […]